• Українська
  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Polski

O kancelarii doradztwa podatkowego

Kancelaria “Doradztwo Podatkowe Krzysztof Jan Majczyk” działa nieprzerwanie od 11.09.1995 r.  w Stróży 262 niedaleko Myślenic. Od początku swojego istnienia posiadała Filię w Krakowie, obecnie przy ul. Starowiślnej 83/5. Prowadzona jest przez Krzysztofa Jana Majczyka posiadającego stały wpis pod numerem 02880 na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Krzysztof Jan Majczyk posiada również stały certyfikat usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Właściciel Kancelarii legitymuje się tytułem mgr finansów i bankowości uzyskanym na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1994 r.) oraz tytułem mgr prawa uzyskanym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1995 r.)  W 2000 r. ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości i Finansów przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1.10.2009 r. podjął Doktoranckie Studia III stopnia na Wydziale  Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2006 r. jest stałym współpracownikiem Kancelarii Radcy Prawnego Michała Gruszczyńskiego, prowadzonej pod tym samym adresem.

Kancelaria “Doradztwo Podatkowe Krzysztof Jan Majczyk” świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego, zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi, jak i sądami administracyjnymi oraz świadczy usługi w zakresie  kompleksowej obsługi finansowo – księgowej, spraw kadrowo - płacowych i rozliczeń z ZUS.

Kancelaria “Doradztwo Podatkowe Krzysztof Jan Majczyk” spełnia wymogi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 44 ust.1 ustawy o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r., Nr 73, poz. 443).

Kadra Kancelarii to kilkuosobowy zespół składający się zarówno z właściciela, posiadającego wykształcenie wyższe prawnicze i ekonomiczne, jak i z wysoko wykwalifikowanego księgowego - informatyka, posiadającego wieloletnie doświadczenie w księgowości spółek kapitałowych oraz osób zagranicznych, a także z aplikanta, uzupełniającego wykształcenie wyższe prawnicze i ekonomiczne.

Właściciel Kancelarii jest prawnikiem zaangażowanym we wszystkich obszarach prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości. Właściciel prowadzi od kilkunastu lat zarówno Kancelarię Podatkową jak i Biuro Rachunkowe,  w tym aktywnie występuje przed organami i sądami podatkowymi; ponadto od wielu lat publikuje systematycznie  komentarze podatkowe, księgowe i ekonomiczne w WoltersKluwer Polska i innych wydawnictwach prawa gospodarczego.