• Українська
  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Polski

Pricelist

Wysokość miesięcznego lub jednorazowego honorarium za świadczone przez nas usługi zależy przede wszystkim od ich rodzaju oraz zakresu.

Przy ustalaniu honorarium za świadczenie usług doradztwa podatkowego stosujemy cennik przewidziany przez stosowne przepisy wykonawcze o taksach dla doradców podatkowych występujących przed sądami podatkowymi.

Przy ustalaniu honorarium za usługi księgowe i kadrowo płacowe (oraz ZUS) bierzemy pod uwagę formę prowadzenia księgowości; pracochłonność wynikającą z ilości dokumentów i stopnia trudności operacji gospodarczych, których dotyczą;  ilość wspólników; ilość zatrudnionych pracowników.

Usługi o charakterze ciągłym zwykle kalkulowane są w oparciu o stawki ryczałtowe uzgodnione z klientem. Do tego typu usług należy np.:

  1. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  2. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  3. prowadzenie innych ewidencji,
  4. doradztwo podatkowe,
  5. obsługa w zakresie rozliczeń z ZUS.
Zlecenia, wykraczające poza zakres objęty opłatą ryczałtową, są płatne dodatkowo. W takich przypadkach, wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o przewidywany czas pracy według stawki godzinowej, ustalonej z uwzględnieniem kwalifikacji pracownika, którego udział w realizacji zlecenia jest niezbędny.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do wypełnienia zapytania o ofertę, który ułatwi nam początkową wycenę usług. Mogą również Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.